Cogan Kata Sekolah

“BELAJAR, BERAMAL, BERAKHLAK”

BELAJAR
Sekolah sebagai sebuah institusi sosial, menyediakan peluang belajar kepada masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan lapisan masyarakat.

BERAMAL
Ilmu itu amal, proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah akan lebih berkesan sekiranya is diterjemahkan kepada masyarakat sebagai panduan dalam kehidupan.

BERAKHLAK
Ilmu dan amalan perlu diirungi dengan akhlak dan sahsiah yang tinggi. Barulah ia dapat melahirkan satu masyarakat yang menjadi teras sistem pendidikan negara

Advertisements