Ikrar Sekolah

Sesungguhnya kami pelajar
Sekolah Menengah kebangsaan Bedong
Berikrar bahawa kami akan sentiasa
Menghormati guru-guru dan ibu bapa
Serta mematuhi segala peraturan sekolah
Belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya
Mengamalkan budi pekerti yang mulia dan terpuji
Sentiasa menjaga nama baik keluarga, sekolah dan negara kami