Lagu Sekolah

Belajar, beramal, berakhlak
Menjadi insan berguna
Membina bangsa cemerlang
Sains dan teknologi

Ikatan mesra jati diri
Inovatif teras jaya
Berilmu minda dijana
Merintis kejayaan

Berbilang bangsa agama budaya
Citra bangsa negara
Mendukung harakah
Wawasan negara
SMK Bedong maju jaya