Matlamat Sekolah

  1. Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif, selesa dan selamat untuk pengajaran dan pembelajaran
  2. Melaksanakan program pendidikan dan pengajaran yang inovatif dan kreatif
  3. Memastikan perkembangan potensi pelajar seraca menyeluruh seimbang dan sepadu meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani
Advertisements