Misi Sekolah

  1. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif, selesa dan selamat untuk pengajaran dan pembelajaran
  2. Melaksanakan program-program kokurikulum secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani
  3. Mewujudkan program-program sumbang saran bagi meningkatkan kecermelangan dalam pembentukan sahsiah diri pelajar
  4. Melaksanakan program-program celik IT kepada pelajar-pelajar supaya dapat bersaing dalam era globalisasi