Piagam Pelanggan Sekolah

  1. Menyediakan kemudahan fizikal yang lengkap untuk pengajaran dan pembelajaran
  2. Mewujudkan perpaduan yang erat di kalangan guru, pelajar dan kakitangan
  3. Mewujudkan permuafakatan dengan PIBG, masyarakat, agensi-agensi kerajaan dan swasta demi mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan
Advertisements